Garrguze

Book : Garrguze

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 10932

  • Book : Garrguze
  • Author : Parvez Shaikh
  • Publish Date : May 2013
  • Category : Pashto Novels and Short Stories
  • SEO TAGS: ګړګوزې ناول ، پريز شيخ ، د پښتو ناول ، Pashto Novel, Garrguzai, Parves Shaikh, Pashto PDF

Random Books

Book : Bala Dewa Bala Shwa

Author : Naqeeb Ahmed Jan

Total Hits : 2287

Read More

Book : Ghazal

Author : Rahmatullah dard

Total Hits : 4937

Read More

Book : Salman Lewanay

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 2948

Read More

Book : Jagrra Ao Sola 1

Author : Dr Latif Bahand

Total Hits : 1904

Read More

Book : Guloona Pa

Author : Mashkoor

Total Hits : 2262

Read More

Book : Zo Intizar Kaom

Author : Saiful Malok

Total Hits : 2198

Read More