Garrguze

Book : Garrguze

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 6908

  • Book : Garrguze
  • Author : Parvez Shaikh
  • Publish Date : May 2013
  • Category : Pashto Novels and Short Stories
  • SEO TAGS: ګړګوزې ناول ، پريز شيخ ، د پښتو ناول ، Pashto Novel, Garrguzai, Parves Shaikh, Pashto PDF

Random Books

Book : Zalk

Author : Shakir Orakzay

Total Hits : 2815

Read More

Book : Da Meeni Manzal

Author : Hasim Sabir Sarhandi

Total Hits : 1246

Read More

Book : OKhe Stargi

Author : Bachazada Hairan

Total Hits : 1087

Read More

Book : Nazar

Author : Sulaiman Kamil

Total Hits : 1719

Read More

Book : Dard Aw Baheer

Author : Pareshan Mehsood

Total Hits : 2007

Read More

Book : Storo Tha Nast

Author : Saeed Zabale

Total Hits : 1403

Read More