Da Yad Pa Jazira Ke

Book : Da Yad Pa Jazira Ke

Author : Suhail Jafar

Total Hits : 597

  • Book : Da Yad Pa Jazira Ke
  • Author : Suhail Jafar
  • Publish Date : May 2004
  • Category : Pashto Poetry Books
  • SEO TAGS: د ياد په جزيزه کښې ، سهېل جعفر ، شعري ټولګه ، پښتو کتابونه ، Da Yaad Pa Jazeera Ke, Sohail Jafar , Pashto Book

Random Books

Book : Ghazal

Author : Rahmatullah dard

Total Hits : 2142

Read More

Book : Pa Daira Ke

Author : Askar

Total Hits : 798

Read More

Book : Afghan Guloona

Author : Shereenyar Yousafzai

Total Hits : 902

Read More

Book : Khwagay Misray

Author : Dr Kabir Stori

Total Hits : 1226

Read More

Book : Qamatuna Qyamatona

Author : Sahib Shah Sabir

Total Hits : 7550

Read More

Book : Israrul Afaghna

Author : Zubair Hasrat

Total Hits : 1259

Read More