Da Shaitan Taqrer

Book : Da Shaitan Taqrer

Author : Roghanay Baba

Total Hits : 1720

  • Book : Da Shaitan Taqrer
  • Author : Roghanay Baba
  • Publish Date : 2012
  • Category : Pashto Prose books
  • SEO TAGS: د شيطان تقرير ، عبد الرحيم روغاے ، طنر و مزاح ، Da Shaitan Taqreer, Abdur Raheem Roghani

Random Books

Book : Loba Da Paisay

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 1657

Read More

Book : Melma Novel

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 4163

Read More

Book : Nazar

Author : Sulaiman Kamil

Total Hits : 1632

Read More

Book : Da Yad Pa Jazira Ke

Author : Suhail Jafar

Total Hits : 756

Read More

Book : Sta Ghamuno

Author : Sardar Yousafzai

Total Hits : 1454

Read More

Book : Zarghon Zeery

Author : Dr. Didar Yousafzai

Total Hits : 3723

Read More