Da Shaitan Taqrer

Book : Da Shaitan Taqrer

Author : Roghanay Baba

Total Hits : 1356

  • Book : Da Shaitan Taqrer
  • Author : Roghanay Baba
  • Publish Date : 2012
  • Category : Pashto Prose books
  • SEO TAGS: د شيطان تقرير ، عبد الرحيم روغاے ، طنر و مزاح ، Da Shaitan Taqreer, Abdur Raheem Roghani

Random Books

Book : Laka Shabnam

Author : Masood Qasam

Total Hits : 1138

Read More

Book : Da Hindaro Dara

Author : Jelani Jelaan

Total Hits : 1057

Read More

Book : Ghurzangona

Author : Abaseen Yousafzai

Total Hits : 2095

Read More

Book : Lewantoob

Author : Akmal Lewanay

Total Hits : 2026

Read More

Book : Nazar

Author : Sulaiman Kamil

Total Hits : 1396

Read More

Book : Da Yadono Ghunchy

Author : Dr. Jameel

Total Hits : 895

Read More