Da Juwand Chagha

Book : Da Juwand Chagha

Author : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1687

  • Book : Da Juwand Chagha
  • Author : Ajmal Khattak Baba
  • Publish Date :
  • Category : Pashto Poetry Books
  • SEO TAGS: د ژوند چغه ، اجمل خټک بابا ، د پښتو کتابونه ، پښتو شاعري ، Pashto Poetry, Ajmal Khattak Baba, Pashto PDF

Random Books

Book : Da Juwand Chagha

Author : Ajmal Khattak Baba

Total Hits : 1687

Read More

Book : Shoor

Author : Zarin Pareshan

Total Hits : 1949

Read More

Book : Or Pa Chinarono

Author : Dedar Tahir

Total Hits : 996

Read More

Book : Da Hindaro Dara

Author : Jelani Jelaan

Total Hits : 1057

Read More

Book : Da Meeni Manzal

Author : Hasim Sabir Sarhandi

Total Hits : 966

Read More

Book : Kar Novel

Author : Sultan BashKhel Afridi

Total Hits : 1403

Read More